Highgate Wood

Highgate woods

Highgate Wood ligger i nord-London. Dette er ikke en veldig stor skog, men den er vakker, lys og full av eiketrær, kristtorn og bøk, samt rundt 50 andre tretyper. Det finnes flaggermus og ekorn i tillegg til et ellers veldig rikt fugle- og dyreliv. Highgate Wood var i forhistorisk tid en del av Ancient Forest of Middlesex, og det er funnet flint i deler av skogen. Man har kunnet stadfeste at det i Highgate Wood mellom 50-100 AD ble produsert keramiske arbeider av materialer fra lokale områder. Ettersom skogen strekker seg mot syd i den retningen jeg skal på jobb om morgenen, så går jeg heller forbi bussholdeplassen og smetter inn skogsporten. Det tar litt lenger tid å gå, men jeg er veldig glad for å kunne nyte flotte trær og naturlige lyder før arbeidsdagen starter…

Leave a Reply